[mobile_english_menu_navigation my_menu ="Mobile Menu English"]

Ekte vare i rause porsjoner

Ekte vare i rause porsjoner

Om vertskapet

Ulla og Bob Laycock har ønsket velkommen til Værtshuset siden 1. april 2000. Hun formelt som daglig leder og hovedansvarlig for alt administrativt, han som kokk med hovedansvar for mat og menyer. Men de omtaler seg helst som vertshusholdere, og ansvarsområdene flyter litt dem imellom. De er stolte og glade for å være vertskap for Norges eldste restaurant i Bærum. 

Menyen er inspirert av norske herregårdstradisjoner fra siste del av 1800-tallet, der de tilberedte lokale, norske råvarer sammen med noe utenlandsk og spennende. Menyene er til enhver tid tilpasset sesongens beste råvarer og varierer derfor med årstidene. Alt er laget fra grunnen, med urter og bær fra egen hage når årstiden tillater det. Og porsjonene er rause. På Værthuset blir man mett. Velkommen til vårt spisested i Bærum! 

Ulla og Bob

Historien sitter i veggene

Værtshuset åpnet første gang i 1641 og er Norges eldste serveringssted. Etter kongens befalinger ble det krevd at alle bergverk skulle ha et eget skjenke- og samlingssted for sine arbeidere. Værtshuset ble raskt et naturlig samlingspunkt for både verksarbeidere og langveisfarende handelsfolk, kull- og malmkjørere og bønder på vei over Kongeveien fra Christiania til Bergen med buskapen sin. 

Alkoholavgiften på Værtshuset gikk ikke til Kongen slik den normalt gjorde på denne tiden, den gikk til fattigkassa på Verket. Jo mer folk drakk, jo mer penger til de fattige. Det var Paul Smelter, bergverksingeniør i Kongens tjeneste og sjef på verket i oppstarten (1610), som fikk forhandlet fram denne ordningen. Det gjorde han til datidens store lokale helt.

Selskap Bærum

History in the walls

Værtshuset first opened in 1641 and is Norway’s oldest restaurant. According to the king’s orders, all mines were required to have their own bar and gathering place for their workers. The pub quickly became a natural gathering place for both factory workers and long-distance traders, coal and ore drivers and farmers on their way across Kongeveien from Christiania to Bergen with their livestock. 

The alcohol tax at Værtshuset did not go to the King as it normally did at this time, it went to the poor fund at Verket. The more people drank, the more money for the poor. It was Paul Smelter, a mining engineer in the King’s service and head of Verket at the start (1610), who negotiated this deal. This made him the great local hero. 

Rom for livets store og små begivenheter

På kjøkkenet har vi kokker av flere generasjoner som lager sesongbaserte retter av norske råvarer. Sultne gjester møter det tradisjonelle og det nye, her på Værtshuset Bærums Verk.

I skrivende stund er det 23 år siden Ulla og Bob Laycock fikk nøklene til dette stedet og flyttet inn med deres da 11 år gamle sønn, Thomas. Værtshuset Bærums Verk ble deres andre hjem, og fulltidsjobb. For syv måneder siden fikk Thomas Laycock en datter. Kanskje blir hun den tredje generasjonen som driver Værtshuset og fyller rommene med enda flere historier? Det vil tiden vise.

Les hele saken

Les mer om Værtshusets historie

Vertshuset på Bærums Verk står sentralt i Bærums lokalhistorie.